Projektu vadības karjeras veidi

Kopumā visus projektu vadītājus var iedalīt divās lielās grupās – tādi, kas strādā konkrētā uzņēmumā vai organizācijā, kā arī tādi, kas ir pašnodarbināti jeb freelance projektu vadītāji.

 

Projektu vadītājs uzņēmumā / organizācijā

 Aizraujošā projektu vadības pasaule stabilitātes rāmītī

Projektu vadītājs uzņēmumā ir darbinieks, kas nodarbojas ar tam uzticētu projektu realizēšanu. Piemēram, reklāmas projektu vadītājs organizē reklāmas pasākumus, realizē uzņēmuma reklāmas stratēģiju, nodrošina lai reklāmas banneri parādītos tur, kur tiem jāparādās, organizē uzņēmuma piedalīšanos izstādēs utt. WEB projektu vadītājam būs jānodarbojas, piemēram, ar mājaslapu izstādes koordinēšanu – noskaidrot, ko vēlas klients, nodot darbus programmētājam un grafiskajam dizainerim, pārbaudīt vai kā top vēlamais rezultāts utt.

Strādājot uzņēmumā, projektu vadītājs parasti slēdz darba līgumu un ir uzskatāms par organizācijas darbinieku. Šajā gadījumā projektu vadītājs pakļaujas arī visām organizācijas vai uzņēmuma iekšējās kultūras un darbības niansēm.

 

Projektu vadības karjerai konkrētā uzņēmumā vai organizācijā ir šādas priekšrocības:

 • Garantēta stabilitāte lietās ap projektu vadību (bet ne pašā projektā)
 • Regulāra samaksa par darbu
 • Sociālās garantijas
 • Stabila un noteikta darba vieta un darba vide
 • Kafija ik rītu birojā
 • Sekretāre, kas sakārtos garlaicīgos papīrus
 • Brīvdienas – sestdienās, svētdienās par projektu var arī nedomāt
 • Normēts darba laiks
 • Ja labi strādāsi – jaunu darbu nebūs grūti atrast. Rekomendācijas palīdzēs!
 • Labs uzņēmums apmaksās arī dažas izmaksas saistībā ar izglītību

 

Taču ir arī daži trūkumi:

 • Jāpakļaujas organizācijas iekšējiem noteikumiem un struktūrai
 • Bez klienta vai pasūtītāja ir arī tiešais vadītājs
 • Regulāras darba stundas katru darba dienu
 • Nav brīvas iespējas variēt ar savu atlīdzību par padarīto
 • Smagāks projekts vai vieglāks – viss tiek atalgots pamatā vienādi

 

Freelance projektu vadītājs

 The world is yours – pasaule ir tava, gan skaistā, gan biedējošā!

Pašnodarbinātie projektu vadītāji – tie ir sava veida frīki, kas organizē savu dzīvi paši. Viņi nav atkarīgi ne no viena, viņiem nav tiešā vadītāja, viņi nestrādā konkrētā uzņēmumā. Ir tikai klients, kam jāpiegādā projekta ietvaros sasniegtie rezultāti. Freelance projektu vadītājiem ir jāuztur plašs kontaktu tīkls, kurš ir regulāri jāinformē par savu darbību un ar kuru jāuztur nepārtraukti labas attiecības. Kontaktu tīkls būs tas, kas piegādās pašnodarbinātam projektu vadītājam darbus. Šie projektu vadītāji mēdz specializēties kādā noteiktā sfērā – piemēram, kultūras pasākumu projektu vadībā, IT projektu vadībā utt.

Freelance projektu vadītāji strādā uz pasūtījumiem – ir pasūtījums, ir darbs. Nav pasūtījumu, ir brīvdienas. Freelance pasaule šķiet vilinoša un saistoša, taču jārēķinās ar ļoti lielu nestabilitāti pilnīgi visos dzīves un darba aspektos.

 

Ja esi freelance projektu vadītājs, tad priekšrocības būs šādas:

 • Brīvs darba grafiks – tu pats valdi pār savu kalendāru. Arī pirmdiena var būt brīvdiena, ja nepieciešams un nav obligāti jāceļas plkst 8:30.
 • Iespēja pielāgot un pašam noteikt atlīdzību par katru individuālu projektu
 • Nav rutīnas
 • Nav tiešo vadītāju
 • Nav jāpakļaujas kāda konkrēta uzņēmuma iekšējai kultūrai vai struktūrai
 • Iespēja paņemt atvaļinājumu starp projektiem

 

Vilinoši ne? Taču pašnodarbinātajiem projektu vadītājiem jārēķinās ar šādām niansēm:

 • Neregulāri, nestabili ienākumi
 • Var vispār nebūt brīvdienu
 • Darba diena nav normēta – darbs pie projekta var notikt arī naktī
 • Tieša atbildība klienta priekšā
 • Nav vai nelielas sociālās garantijas, nav apmaksātas veselības apdrošināšanas utt.
 • Grūtāk atrast jaunus klientus, jaunus pasūtījumus
 • Jāinvestē pašam resursi savā izglītībā, attīstībā un kontaktu tīkla uzturēšanā