Projektu vadītāju sertifikācija

Visiem zināmi teicieni kurpnieks bez kurpēm vai būvnieks bez mājas savā veidā ir attiecināmi arī uz projektu vadības pasauli. Kā? Tāpat kā kurpnieka kompetences un prasmes apliecina, kādus apavus viņš pats nēsā, vai arī frizieri mēs novērtējam arī pēc tā, kāds matu griezums ir viņam pašam, tā arī projektu vadītāji tiek novērtēti pēc tā, vai tam ir projektu vadības standartiem atbilstošs sertifikāts vai nav.

 

Projektu vadītāju sertifikācija

Lai projekta vadītājs spētu pierādīt savas prasmes ir divi veidi – iepriekšējā pieredze un sertifikāts. Pieredze – tas ir labs rādītājs, taču bez attiecīgām atsaucēm nav iespējams būt 100% drošam par pieredzes īstumu. Turpretī sertifikācija ir universāla, neatkarīga metode kā noteikt, vai projekta vadītājs ir ar attiecīgām zināšanām un kompetencēm.

Latvijā ar IPMA standarta projektu vadības sertificēšanu un sertifikātu izsniegšanu nodarbojas Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas Sertifikācijas centrs Latvia-Cert.

Informācija par sertifikāciju

Sertifikācijas priekšrocības

Sertificēti projektu vadītājiem ir sekojošas konkurences priekšrocības:

  • Nav nepieciešams atsevišķi pierādīt savas kompetences – sertifikācija ir garantija un apliecinājums projekta vadītāja spējām un zināšanām
  • Starptautiska atpazīstamība un atzīšana – IPMA sertifikāts ir derīgs visā pasaulē. Projekta vadītājs kandidējot uz vakanci, piemēram, Vācijā, ar sertifikāta esamību var pierādīt savas zināšanas un prasmes, ko ir grūtāk izdarīt balstoties tikai uz iepriekšēju pieredzi
  • Dažās organizācijās sertificētiem projektu vadītājiem ir lielāks atalgojums salīdzīnājumā ar tiem, kam sertifikāta nav
  • Sertifikāts – tā ir projekta vadītāja kvalitātes zīme